Ticaret Bakanlığı enflasyon düzeltmesine açıklık getirdi

Ticaret Bakanlığı’ndan enflasyon düzeltmesiyle ilgili yeni tebliğ…Tereddütlerin giderilmesi için yeni düzenleme yapıldı, Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığının hazırladığı Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ” yürürlüğe girdi.

Şirketler Vergi Usul Kanunu’nun 88’nci maddesini baz alacaklar. Finansal tablolar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanacak.

Bu kapsam dışında kalan şirketlerin uyacağı kurallar da Vergi Usul Kanunu’nun gecici 33 maddesi Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dikkate alınacak.

Şirket sermayeleriyle ilgili değerlendirmeler ise ticaret siciline tescil edilmeş sermaye tutarı dikkate alınacak

Şirketin sermayesine ilişkin yapılacak değerlendirmelerde, ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye tutarı esas olacak.

Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumlu farkları da Türk Ticaret Kanunu’nun 462. maddesi kapsamında sermayeye ilave edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir